Veřejná sbírka

Za účelem opravy farního kostela Narození Panny Marie v Tršicích byla vyhlášena veřejná sbírka. Sbírka je dozorována Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Finanční příspěvky je možné zasílat na transparentní účet č. 6249053359/0800. Na vyžádání bude dárcům vystaveno potvrzení o příspěvku ke snížení daně z příjmu.
Děkujeme za vaši štědrost.


osvedceni.pdf